0908 96 13 96       
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
  

Đệm cao su chống va cho Cầu - Cảng

Đệm cao su chống va cho Cầu - Cảng
Mã sản phẩm: CV _CC
Đã xem: 7.548

Sản phẩm được sản xuất trên tiêu chuẩn của nhật
ứng dụng: chống va cho tàu, thuyền khi cập bến

 

Kích thước tiêu chuẩn 200X 400 X2000 mm