0908 96 13 96       
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
  

Door Stopper - Cao su chặn cửa

Door Stopper - Cao su chặn cửa
Mã sản phẩm:
Đã xem: 2.641
Door Stopper - Cao su chặn cửa là một dạng cao su kỹ thuật sản xuất với mục đích để chặn cửa, ngăn cửa va đập khi có gió cho các hộ gia đình, văn phòng...