Miếng cao su chèn cửa

Miếng cao su chèn cửa
Mã sản phẩm:
Đã xem: 3.896
Miếng cao su chèn cửa là một dạng cao su kỹ thuật sản xuất với mục đích để chặn cửa, ngăn cửa va đập khi có gió cho các hộ gia đình, văn phòng...