rubber corner - Cao su bảo vệ cột, góc tường

rubber corner - Cao su bảo vệ cột, góc tường
Mã sản phẩm:
Đã xem: 7.508

Sản phẩm được dùng trong lĩnh vực chống va, bảo vệ chân cột nhà cao tầng
sản phẩm được sản xuất trên công nghệ và thiết bị của nhật