Hotline         
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
   0915 54 54 82

rubber corner - Cao su bảo vệ cột, góc tường

rubber corner - Cao su bảo vệ cột, góc tường
Mã sản phẩm:
Đã xem: 7.309

Sản phẩm được dùng trong lĩnh vực chống va, bảo vệ chân cột nhà cao tầng
sản phẩm được sản xuất trên công nghệ và thiết bị của nhật