0908 96 13 96       
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
  

Ngành Thủy Lợi - Thủy Điện

Ngành Thủy Lợi - Thủy ĐiệnCao su dùng trong ngành Thủy Lợi - Thủy Điện được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.