Ngành Thủy Lợi - Thủy Điện

Ngành Thủy Lợi - Thủy ĐiệnCao su dùng trong ngành Thủy Lợi - Thủy Điện được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.