Miếng cao su chặn cửa

Miếng cao su chặn cửa
Mã sản phẩm:
Đã xem: 3.008
 Miếng cao su chặn cửa là một dạng cao su kỹ thuật sản xuất với mục đích để chặn cửa, ngăn cửa va đập khi có gió cho các hộ gia đình, văn phòng...