0908 96 13 96       
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
  

Gioăng Đệm Cao Su

Gioăng Đệm Cao Su
Mã sản phẩm: 04D
Đã xem: 8.418

Sản phẩm chất lượng cao sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Vật liệu chính: NBR
Kích thước: DN100 đến DN200
Độ cứng: 50±5 Shore A