Gioăng Đệm Cao Su

Gioăng Đệm Cao Su
Mã sản phẩm: 04D
Đã xem: 8.822

Sản phẩm chất lượng cao sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

Vật liệu chính: NBR
Kích thước: DN100 đến DN200
Độ cứng: 50±5 Shore A