Nút chai cao su dùng trong Y tế

Nút chai cao su dùng trong Y tế
Mã sản phẩm: 02HM
Đã xem: 11.248

Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ và kỹ thuật của Nhật Bản
Đảm bảo Tiêu chuẩn của bộ Y tế

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
Độ cứng: 50±3 Shore A