0913 54 54 82    
Kỹ thuật: 0915 54 54 82
 
                 
  

Nút chai cao su dùng trong Y tế

Nút chai cao su dùng trong Y tế
Mã sản phẩm: 02HM
Đã xem: 11.883

Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ và kỹ thuật của Nhật Bản
Đảm bảo Tiêu chuẩn của bộ Y tế

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
Độ cứng: 50±3 Shore A

Sản phẩm mới

Liên kết logo

Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Nhựa kỹ thuật
loa, ampli hoài thanh
Huy Hoàng Minh
Ống cao su
Cao su kỹ thuật
Nhựa công nghiệp
Liên kết website