0908 96 13 96       
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
  

Nút chai cao su dùng trong Y tế

Nút chai cao su dùng trong Y tế
Mã sản phẩm: 02HM
Đã xem: 11.151

Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ và kỹ thuật của Nhật Bản
Đảm bảo Tiêu chuẩn của bộ Y tế

Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
Độ cứng: 50±3 Shore A