Gia Công Cao Su Kỹ Thuật

Gia Công Cao Su Kỹ Thuật  Gia công cao su là 1 cách để sản xuất ra các sản phẩm cao su kỹ thuật với độ chính xác cao nhưng không nhất thiết phải sản xuất khuôn (Giảm chi phí khuôn mẫu).