Từ 10/7, mang 1,5 lít rượu hoặc 3 lít bia phải khai báo hải quan

02/06/2017
Từ 10/7, mang 1,5 lít rượu hoặc 3 lít bia phải khai báo hải quan
Từ 10/7/2017, người xuất cảnh, nhập cảnh (XNC) phải khai tờ khai hải quan nếu mang theo rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít.
  Đây là một trong những quy định mới của Thông tư số 52 mà Bộ Tài chính vừa ban hành về tờ khai hải quan dùng cho người xuất nhập cảnh.
 
Theo đó, người XNC khai tờ khai hải quan trong trường hợp: Có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá vượt trên 200 điếu; xì gà vượt trên 100 điếu; thuốc lá sợi vượt trên 500 gram; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam.
 
Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 52, người XNC phải khai tờ khai hải quan nếu mang các loại hàng hóa phải nộp thuế sau:
 
Rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít (hiện nay lấy mốc nồng độ cồn là 22 độ);
 
Thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; 
 
Các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam.
 
Đối với trường hợp mang vàng, Thông tư 120 chỉ quy định “mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có trọng lượng từ 300 gram trở lên”.
 
Còn tại Thông tư 52 có hiệu lực từ ngày 10/7, ngoài quy định hiện hành còn bổ sung thêm các trường hợp như:
 
Người XNC bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
 
Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;
 
Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300 gam trở lên.
 
Mỹ Hằng
caosu.net.vn