Hotline: 0908961396

61.276 doanh nghiệp khai sinh, 1,45 triệu tỷ đồng vốn đăng ký trong 6 tháng

30/06/2017
61.276 doanh nghiệp khai sinh, 1,45 triệu tỷ đồng vốn đăng ký trong 6 tháng
Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 596.200 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
  Nếu tính cả 859.200 tỷ đồng của 18.100 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2017 là 1.455.400 tỷ đồng. 
 
Bên cạnh đó, còn có 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên gần 76.700 doanh nghiệp.
 
Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng là 627.300 người, giảm 2,8% so với cùng kỳ.  
 
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm là 5.443 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ.
 
Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 37.907 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này bao gồm 14.377 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,8% và 23.530 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 24,4%.
 
Tổng cục Thống kê cũng công bố kết quả khảo sát các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 2/2017 cho thấy có 43% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt, 19,2% thấy khó khăn và 37,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.
 
Khá nhiều doanh nghiệp lạc quan với tình hình kinh doanh quý 3, khi chỉ 12% doanh nghiệp dự báo khó khăn, còn lại là ổn định và tăng trưởng. 
Minh Tâm
Vneconomy