Ngành Xây Dựng - Cầu Đường

Ngành Xây Dựng -  Cầu ĐườngCao su dùng trong ngành Xây Dựng - Cầu Đường được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.