Băng tải - Dây Curoa (Courroie )

Băng tải - Dây Curoa (Courroie )Cao su dùng trong ngành Băng tải - Dây Curoa được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.