0913 54 54 82    
Kỹ thuật: 0915 54 54 82
 
                 
  

Băng tải - Dây Curoa (Courroie )

Băng tải - Dây Curoa (Courroie )Cao su dùng trong ngành Băng tải - Dây Curoa được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.

Sản phẩm mới

Liên kết logo

Sinh nhật 10 năm, Tình thân bền chặt
Nhựa kỹ thuật
loa, ampli hoài thanh
Huy Hoàng Minh
Ống cao su
Nhựa công nghiệp
Liên kết website