Hotline         
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
   0915 54 54 82

Băng tải - Dây Curoa (Courroie )

Băng tải - Dây Curoa (Courroie )Cao su dùng trong ngành Băng tải - Dây Curoa được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.