Dân Dụng và Công Nghiệp

Dân Dụng và Công NghiệpCao su dùng trong ngành Dân Dụng và Công Nghiệp được công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.